LOGOOBJEVUJME LEPŠÍ SVĚT!

Na začátku stáli rodiče, kteří chtěli pro své děti zajistit kvalitní vzdělání a zároveň vedení k morálním hodnotám. Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba soustředit se i na stránku osobnostní a duchovní. Naše školy stojí na spolupráci s rodinami ve vedení a rozvoji dětí ve školkách i školách.

Děti i rodiny v našem projektu dostávají osoního tutora, který dítě i rodinu provází a pomáhá jim. Osobní tutoring je jedním z pilířů našeho projektu. Tímto způsobem je možné dosáhnout efektivního personalizovaného vzdělávání, které dítě rozvíjí po všech stránkách a které dítě motivuje k dalším pokrokům.

Děti vedeme k dobrým návykům, v našem ŠVP v rámci Etické výchovy dětem představujeme dobré vlastnosti (ctnosti). Děti každý měsíc usilují o posílení některé z nich (přátelství, spravedlnost, odpuštění apod.).

Chceme, aby naše nejmladší generace dosáhla ve svém životě štěstí a aby byla zodpovědná vůči ostatním lidem. Usilujeme o rozvoj zodpovědné svobody.

O.S. Navis je zřizovatelem mateřských a základních škol, které usilují o lepší svět.