Pozadí hlavního banneru
GYM Učitelé
Zpět na náš tým
Mgr. Petra Pětiletá

Mgr. Petra Pětiletá

Učitelka výtvarné výchovy, estetické výchovy a předmětu Art

Petra Pětiletá žije v Praze, kde také vystudovala Akademii výtvarných umění. Po skončení studií, se věnovala workshopům a happeningům do kterých zapojovala širokou veřejnost. Odkud byl jen krůček ke vstupu do školství a touze věnovat se výuce výtvarných oborů. 

V současné době je také frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku na Cyrilo-Metodějské fakultě v Olomouci.   

Petra má léta pedagogické praxe. Přes vyučování v DDM na Praze 8, vedením vlastních kurzů na Dobešce, či kroužky na Chodovské tvrzi se tak postupně přesunula do škol.  

10 let učila na Open Gate gymnáziu výtvarnou výchovu a Dějiny Umění. Se studenty se pravidelně účastnila celostátních přehlídek výtvarných prací s odbornou platformou NIPOS-ARTAMA, kde získala ocenění od kurátorů přehlídky za projekty v rámci témat: “Atakující obrazy”, “Sdílená imaginace” a “Daleko i blízko”. Se studenty pořádala výstavy ať už v rámci IBVA, nebo jen tak.  

Výtvarná výchova podle Petry není jen vytváření výrobků nebo výkresů, ale jde především o budování vlastní představivosti a autentického uvažování, které se v životě hodí tak jako tak. Má ráda interdisciplinární projekty a propojování vědy a umění. Ráda experimentuje, protože experiment otevírá nové obzory. Umění má zároveň terapeutický potenciál, a právě ve výtvarné výchově je velký prostor pro sebepoznávání a seberozvoj, což ráda ve svých hodinách uplatňuje. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.