Pozadí hlavního banneru

Pro uchazeče

Školy Navis

Školy Navis slučují školku (MŠ Ratolest; www.msratolest.cz), devítiletou základní školu (zsnavis.cz) a čtyřleté gymnázium (gnavis.cz). Nabízíme moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Jsme školy vybudované rodinami pro děti. Existujeme od roku 2009 a klademe si za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Roku 2014 jsme se stali školou s povolením ministerstva školství k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině). Na druhém stupni a gymnáziu učíme mimo anglického jazyka také španělský a německý jazyk. Mimo jazyků zde investujeme další disponibilní hodiny do matematiky a IT.

Žáci dochází do tříd, které čítají okolo 20-22 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému dítěti. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Na naší škole se pro pokrytí nákladů na kvalitní výuku platí školné. Zároveň jsme vždy otevřeni diskuzi o možnostech každé rodiny.

“Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární. Děti vedeme k zodpovědné svobodě.”
“Jsme devítiletá základní škola s rozšířenou hodinovou dotací pro jazyky, matematiku a etiku.”

Máte zájem zůstat v kontaktu s námi? Chcete zapsat své dítě do školky nebo první třídy, či chcete být osloveni v případě volného místa na naší škole? Uvažujete o gymnáziu?

Zapište se nám do zájemky a my Vás oslovíme. 

 Mám zájem o školy NAVIS

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.