Pozadí hlavního banneru
GYM

Etika a duchovní program

Etika a duchovní program

Výchova ke ctnostem 

Legenda o dvou vlcích


Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně krmíš...“

Vlídné příběhy, José Carlos Bermejo 

Lidé, kteří si prací na sobě osvojí lidské ctnosti, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání studentů. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, objevuje se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu studentů. Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně studentům jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

Ctnosti se střídají v ročních cyklech. 

Měsíc Ctnost Patron měsíce
Září Pokora pater Pio
Říjen Radost sv. František
Listopad Velkorysost sv. Anežka
Prosinec Spolehlivost sv. Jan od Kříže
Leden Přátelství don Bosco
Únor Řád sv. Scholastika
Březen Porozumění sv. Turibius
Duben Moudrost sv. Kateřina
Květen Upřímnost sv. Jan Nepomucký
Červen Hrdost sv. Thomas More

Křesťanské hodnoty 

Máme ve znaku maják. Také chceme zvát děti na cestu, o které jsme přesvědčeni, že vede správným směrem.

Základní škola a gymnázium Navis je školou, která chce pomáhat ve vedení ke křesťanským hodnotám. Věříme, že právě na hodnotách západního křesťanství stojí celá evropská civilizace. Pochopení těchto základů je vhodné pro věřící i nevěřící rodiny. Na naší škole je duchovní program dobrovolný a je nabízen pod vedením katolického kněze.

 

Naše škola žije křesťanským životem, a ačkoliv je účast na duchovních aktivitách zcela dobrovolná, je vyžadován vzájemný respekt. Nabízíme náboženství jako nepovinnou vyučovací hodinu pro každý ročník.

Děti mají možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření přímo ve škole a také vám, rodičům, nabízíme duchovní vedení. V případě zájmu můžete kontaktovat O. Manuela Lobo: lobo.manuel@gmail.com

Rodičům a dalším přátelům školy nabízíme připojení do naší MODLITEBNÍ SÍTĚ.

Písničky

K jednotlivým ctnostem jsme si napsali písničky. Texty i hudba jsou z naší školní dílny a Vás zveme k poslechu!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.