Pozadí hlavního banneru

Základní škola Navis

Základní škola Navis
Základní škola Navis stojí na předpokladu, že do školy se děti nechodí jen učit. Mají se totiž rozvíjet celostně, jak svůj intelekt, tak i svou osobnost a ducha. Profilujeme se jako škola hodnotová, tedy taková, které záleží na motivaci žáků i v oblasti chování a vztahů mezi nimi navzájem. Našim cílem je vést žáky k zodpovědné svobodě a motivovat je k výsledkům, pro které mají potenciál.   
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Podívejte se, jak to u nás vypadá!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na Vaši návštěvu!

MÁM ZÁJEM

Zůstaňte v kontaktu!


Hodnotnová škola

Naše etika vychází z křesťanských hodnot. Věříme, že každý žák má nezměrnou hodnotu, a proto hledáme jeho či její silné stránky, které můžeme v souladu s rodinou rozvíjet.

Hodnotová škola 

Vynikající výsledky

V Národním testování ČR se pravidelně jako škola objevujeme mezi 10 - 20 % nejúspěšnějších škol. Disponibilní hodiny přidáváme do jazyků, matematiky a etiky. Věříme, že děti mají obrovské možnosti růstu a je potřeba je motivovat k výsledkům hodným jejich potenciálu.

Vynikající výsledky 

Tutoring

Každý náš žák má přiděleného tutora, který se aktivně zajímá o to, jak daný žák prospívá jak po stránce rozvoje intelektu, tak i osobnosti a ducha.

Tutoring

Jazykový koncept

Věříme, že jazyky jsou branou k poznání. Chceme, aby naši žáci odcházeli do života s jazykovými dovednostmi, nikoliv s překladovými znalostmi. V angličtině běžně 85 % třídy dosahuje vyšší úrovně, než stanovuje RVP ČR. Na druhém stupni se již od 6. třídy intenzivně věnujeme rozvoji španělštiny a němčiny jako druhých jazyků.

Jazykový koncept

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.