Pozadí hlavního banneru

Školné

Školné

Mateřská škola Ratolest je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Školné činí pro školní rok 2023/24 8.000 Kč měsíčně, tedy 80.000 Kč ročně. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí a při vedení rozhovoru je k dispozici školní finanční ředitel.

“Školné je stanoveno na 8.000 Kč/měsíc, platí se pouze 10 měsíců, vždy jsme ale otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

Pokud má rodina v projektu Navis více dětí, poskytujeme výrazné slevy. Jsme totiž pro rodinu a chceme, aby si kvalitní vzdělání mohly rodiny dovolit pro všechny své děti.

  • Jedno dítě: 8.000 Kč/měsíc
  • Má-li dítě sourozence v MŠ Ratolest či na Základní škole či gymnáziu Navis: 25 % sleva
  • Má-li dítě dva a více sourozenců v MŠ Ratolest či na Základní škole či gymnáziu Navis: 40 % sleva
“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. 

“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.