S rodinou na jedné lodi.
Rodina
Rodina
Vzdělání a výchova je v prvé řadě právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.
Vzdělání
Vzdělání
Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání, aniž bychom děti přetěžovali. Našim žákům nabízíme nadstandardní výuku jazyků, matematiky a etiky.
Osobní vedení
Osobní vedení
Každému žákovi je přidělen osobní tutor z řad pedagogického sboru, který mu pomáhá se zvládnutím látky a napomáhá rozvoji jeho osobnosti.

Mateřská škola Ratolest

Nabízíme vynikající předškolní přípravu a laskavé a důsledné prostředí. Mateřská škola Ratolest sídlí v Petříkově u Velkých Popovic.

Základní škola

Jsme moderní hodnotová škola. Žáky rozvíjíme v oblsti intelektové, osobnostní i duchovní. 

Gymnázium

Gymnázum Navis je čtyřleté gymnázium zaměřené na moderní vzdělání v křesťanském hodnotovém rámci. 
Naše škola v číslech:
80
  %
Průměrný školní percentil
85
  %
Overachieving in English
3000
  
Tutoringů ročně
10454
  
Průměrný roční počet vypitých káv
34
  
Počet školních písní
3500
  
Uběhlé kilometry pro charitu