Pozadí hlavního banneru
GYM

Gymnázium Navis

Gymnázium Navis

Gymnázium Navis je čtyřleté akademicky zaměřené křesťanské gymnázium. Naším cílem je poskytovat studentům celostní vzdělání zaměřené na stránku intelektovou i osobnostní.

PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Podívejte se, jak to u nás vypadá!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na Vaši návštěvu!

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

Buďte s námi v kontaktu!


Smysluplné učení

Usilujeme o propojení s praxí a reálným životem. Studentům nabízíme možnost zaměřit se na oblasti, které jsou jim blízké. V tutorském a mentorském vedení se studentům otvírá cesta ke smysluplné seberealizaci.  

Kdo je tutor a mentor? 

Hodnoty a postoje

Jsme moderní křesťanské gymnázium, kde vedeme studenty  k mezilidskému dialogu, zodpovědnosti, solidaritě a úctě k životu. Věříme, že když člověk studuje proto, aby mohl ostatním lidem pomoci a aby se mohl realizovat, nachází životní uspokojení. Jde nám nejen o vynikající studijní výsledky, ale i o osobnostní rozvoj studentů. 

Hodnoty a postoje 

Vynikající výsledky

Usilovat o výborné výsledky není ostuda. Kultivujeme prostředí, ve kterém je snaha o dobré výsledky podporována a kde se studenti a učitelé vzájemně inspirují. Každý student dostává možnost zásadně ovlivnit svou vzdělávací cestu tak, aby jej naplňovala. Podporou ze strany učitelů, mentorů i rodičů dosahujeme školní atmosféry, kde může být studium fascinující a radostné. 

Vynikající výsledky
Jsme gymnázium, které má zájem o osobnostní formaci mladých lidí a které chce budovat zodpovědnou svobodu člověka.

Gymnázium Navis stojí na základních kamenech, které již od roku 2011 buduje Základní škola Navis. Pilíře, které jsou dle našeho soudu zásadní pro jakýkoliv druh vzdělávání, jsou: spolupráce s rodinou, snaha o vynikající a smysluplné vdělávání, poskytování osobního rozměru a individualizace ve vzdělávání. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.