Pozadí hlavního banneru

Náš tým mateřské školy Ratolest

Víme, že učitel není jen osoba, která má žáky učit. Žáky totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme, začleňujeme do skupiny a jsme pro ně vzorem naším chováním a návyky. Aby byl pedagog dobrým učitelem Mateřské školy Ratolest, měl by být nejen dobrý profesionál, ale i dobrý člověk.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci. Věříme totiž, že vzorce chování se do velké míry přenášejí příkladem.

Přestavujeme Vám naši posádku:

PhDr. Kristina Kašparová

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY RATOLEST

skolka.ratolest@gmail.com

Kristina Kašparová je ředitelka MŠ. Vystudovala Filozozofickou a poté Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Spgš Beroun. Je vdaná, má čtyři děti. Volný čas věnuje rodině a vyučování náboženství ve své farnosti. Ráda výtvarně tvoří s dětmi, zajímá se o dějiny výtvarného umění, poslouchá klasickou hudbu.  


Mgr. Daniela Zichová

JEDNATELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY RATOLEST

Mgr. Daniela Zichová je koordinátor sportovních aktivit a má na starosti přijímání nových dětí v MŠ Ratolest. Vystudovala Přírodovědecko fakultu Univerzity Karlovy, obor životního prostředí a následně i učitelství biologie na stejné škole. Předškolní pedagogice se věnuje od roku 2008. Je vdaná, má pět dětí. Volný čas věnuje rodině. Má ráda vysokohorskou turistiku a je vášnivý čtenář. Ráda poslouchá klasickou hudbu, folk a country. Sportuje a učí se hrát na zobcovou flétnu.

 


Nataliya Strakhotská 

UČITELKA

Vystudovala konzervatoř v oboru zpěv a Předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední škole Pedagogických a sociálních služeb. Také absolvovala kurz pro Asistenty pedagoga. Ve volném čase ráda čte a poslouchá hudbu.   
 

Iveta Hejsová

UČITELKA

Iveta Hejsová je učitelka třídy Ptáčat. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogické škole. Dále absolvovala kurz asistenta pedagoga, kurz Montessori pedagogiky pro předškolní děti a kurz Výchovy ke ctnostem. Ve volném čase ráda plave, cestuje nebo poslouchá audioknihy. 


Marie Turková

UČITELKA

Vystudovala Divadelní fakultu na Akademii múzických umění v Praze. Má čtyři děti a dva vnuky. Přes osm let pedagogicky působí v MŠ Ratolest, krom toho hraje v Divadle v Dlouhé. Ve svém volném čase se věnuje rodině, ráda čte, plave a chodí do přírody.


Ing. Libuše Řezbová

UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Vystudovala VŠE v Praze a KTF UK v Praze. Absolvovala kurzy o výuce angličtiny pro děti předškolního věku. Ve školce působí od roku 2008, a to jako lektorka angličtiny, pracuje také v ekonomickém zázemí a v poslední době vede robotiku pro předškoláky. Je vdaná, má čtyři syny. Ve volném čase ráda čte a chodí do přírody. 

Alžběta Hájková

UČITELKA

Bětka má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Je velmi zdatná výtvarnice, hraje na flétnu a učí se na klavír a ukulele. V předškolním vzdělávání pracuje od roku 2021. Ráda zpívá, vymýšlí výtvarné práce pro děti, čte a zajímá se o tvorbu dekorací pro interiéry.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.