Pozadí hlavního banneru

Náš tým mateřské školy Ratolest

Víme, že učitel není jen osoba, která má žáky učit. Žáky totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme, začleňujeme do skupiny a jsme pro ně vzorem naším chováním a návyky. Aby byl pedagog dobrým učitelem Mateřské školy Ratolest, měl by být nejen dobrý profesionál, ale i dobrý člověk.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci. Věříme totiž, že vzorce chování se do velké míry přenášejí příkladem.

Přestavujeme Vám naši posádku:

PhDr. Kristina Kašparová

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY RATOLEST

skolka.ratolest@gmail.com

Kristina Kašparová je ředitelka MŠ. Vystudovala Filozozofickou a poté Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Spgš Beroun. Je vdaná, má čtyři děti. Volný čas věnuje rodině a vyučování náboženství ve své farnosti. Ráda výtvarně tvoří s dětmi, zajímá se o dějiny výtvarného umění, poslouchá klasickou hudbu.  


Mgr. Daniela Zichová

JEDNATELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY RATOLEST

Mgr. Daniela Zichová je koordinátor sportovních aktivit a má na starosti přijímání nových dětí v MŠ Ratolest. Vystudovala Přírodovědecko fakultu Univerzity Karlovy, obor životního prostředí a následně i učitelství biologie na stejné škole. Předškolní pedagogice se věnuje od roku 2008. Je vdaná, má pět dětí. Volný čas věnuje rodině. Má ráda vysokohorskou turistiku a je vášnivý čtenář. Ráda poslouchá klasickou hudbu, folk a country. Sportuje a učí se hrát na zobcovou flétnu.

 


Nataliya Strakhotská 

UČITELKA

Vystudovala konzervatoř v oboru zpěv a Předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední škole Pedagogických a sociálních služeb. Také absolvovala kurz pro Asistenty pedagoga. Ve volném čase ráda čte a poslouchá hudbu.   
 

Iveta Hejsová

UČITELKA

Iveta Hejsová je učitelka třídy Ptáčat. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogiské škole. Také absolvovala kurz pro asistenty pedagoga na olomoucké Pedagogické fakultě. Již několik let se věnuje vedení letních příměstských táborů. Ve volném čase ráda čte, plave, cvičí, cestuje, chodí do přírody, hraje a vymýšlí různé hry. 


Marie Turková

UČITELKA

Vystudovala Divadelní fakultu na Akademii múzických umění v Praze. Má čtyři děti a dva vnuky. Přes osm let pedagogicky působí v MŠ Ratolest, krom toho hraje v Divadle v Dlouhé. Ve svém volném čase se věnuje rodině, ráda čte, plave a chodí do přírody.


Ing. Libuše Řezbová

UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA  

Alžběta Hájková

UČITELKA

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.