Pozadí hlavního banneru
GYM

Pro uchazeče

Přejeme si všechny uchazeče o studium dobře poznat. Proto se nezajímáme pouze o výsledky v CERMAT testech, ale chceme také s každým z Vás osobně promluvit, poznat Vaše priority a hodnoty. Také dostanete prostor, abyste se mohli doptat na to, co je pro Vaše studium důležité. 
Pro uchazeče
Zde naleznete obecné informace a požadavky k přijímacím zkouškám na gymnázium Navis.
 • jedná se o přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Navis
 • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
 • přijímáme 20 studentů
 • přihlášku odevzdávejte do 1. 3. 2024
 • školní zkouška sestává z písemného testu z anglického jazyka a z pohovoru v českém jazyce
  • test z anglického jazyka nabídneme jak v termínech CERMATových testů, tak i mimo ně
  • termín pohovoru si uchazeč vybírá dle svých časových možností

Popis a požadavky

 1. Minimální hranice je 50 bodů z testů CERMAT v součtu a minimálně 20 bodů z každé části.
 2. Test z anglického jazyka má dvě části, gramatickou a slohovou. Předpokládáme úroveň B1. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z anglického testu.
 3. Ústní pohovor probíhá v českém jazyce na filozoficko-etické téma. Student pracuje s krátkým textem (typově C.S. Lewis: Letopisy Narine, K jádru křesťanství; A. de Saint-Exupéry: Malý Princ). Uchazeč prokazuje schopnost argumentace a schopnost odlišit své názory od autorových. Dále chceme mluvit o hodnotách a životním směřování daného uchazeče. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z pohovoru.
 4. Uchazeče řadíme dle počtu bodů.

Těšíme se na všechny a přejeme mnoho štěstí!

PaedDr. Ivana Remková
Mgr. Jan Vepřek

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat na naše dny otevřených dveří!

Máte zájem zůstat v kontaktu s námi? Chcete zapsat své dítě do školky nebo první třídy, či chcete být osloveni v případě volného místa na naší škole? Uvažujete o gymnáziu?

MÁM ZÁJEM

Zapište se nám do zájemky a my se Vám velmi rádi ozveme! 

 

ŠKOLKA RATOLEST

Nabízíme vynikající předškolní přípravu a laskavé a důsledné prostředí. Mateřská škola Ratolest sídlí v Petříkově u Velkých Popovic.

Zjistit více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAVIS

Nabízíme vzdělání a vedení dětí s důrazem na jazykové dovednosti. Standardně vyučujeme etiku a nabízíme extrakurikulární aktivity v oblasti jazyků, sportu a specializace na matematiku. 

Zjistit více...

GYMNÁZIUM NAVIS

Od roku 2021 nabízíme čtyřleté gymnázium. Cílíme na vysokou individualizaci studijní cesty studentů a na mentorský systém.

Zjistit více...
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.