Pozadí hlavního banneru
GYM

Pro uchazeče

Přejeme si všechny uchazeče o studium dobře poznat. Proto se nezajímáme pouze o výsledky v CERMAT testech, ale chceme také s každým z Vás osobně promluvit, poznat Vaše priority a hodnoty. Také dostanete prostor, abyste se mohli doptat na to, co je pro Vaše studium důležité. 
Pro uchazeče

Ve Světicích dne 29. 1. 2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


VYHLAŠUJI 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • typ přijímacího řízení: přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Navis
 • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
 • kapacita: 20 studentů
 • termín podání přihlášky: 1. - 20. 2. 2024
 • školní zkouška sestává z písemného testu z anglického jazyka a z pohovoru v českém jazyce
 • test z anglického jazyka nabídneme ve 2 termínech
 • termín pohovoru si uchazeč vybírá dle svých časových možností v rozmezí vyhlášeném školou
 • úspěšné uchazeče řadíme dle počtu bodů

POPIS A POŽADAVKY

TESTY CERMAT

 • Z testů CERMAT stanovujeme minimální hranici 50 bodů v součtu a zároveň minimálně 20 bodů z každé části (český jazyk a matematika).

ŠKOLNÍ KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (ŠPZ)

 • Test z anglického jazyka má dvě části, gramatickou a slohovou. Předpokládáme úroveň B1. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z anglického testu.
 • Ústní pohovor probíhá v českém jazyce na filozoficko-etické téma. Student pracuje s krátkým textem (typově: C.S. Lewis: Letopisy Narnie, K jádru křesťanství; A. de Saint-Exupéry: Malý Princ). Uchazeč prokazuje schopnost argumentace a schopnost odlišit své názory od autorových. Dále chceme mluvit o hodnotách a životním směřování daného uchazeče. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z pohovoru. Těšíme se na všechny a přejeme mnoho štěstí!
 • ŠPZ zahrnuje:
  - písemný test z anglického jazyka (65 min)
  - ústní pohovor na filosoficko-etické téma (20 min příprava + 20 min pohovor)
 • Termíny ŠPZ:
  - Písemný test z anglického jazyka absolvuje uchazeč dne 18. 3. nebo 3. 4. 2024.
  - Přijímací pohovory proběhnou v období mezi 8.–17. 4. 2024.
  - Uchazeč si zarezervuje termín testu a pohovoru pomocí odkazu zaslaném v pozvánce k přijímacímu řízení.
  - V případě neúčasti je možné po řádné omluvě absolvovat konkrétní část ŠPZ v náhradním termínu ve středu 24. 4. 2024 (více informací v pozvánce).

Mgr. Jan Vepřek, ředitel školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat na naše dny otevřených dveří!

Máte zájem zůstat v kontaktu s námi? Chcete zapsat své dítě do školky nebo první třídy, či chcete být osloveni v případě volného místa na naší škole? Uvažujete o gymnáziu?

MÁM ZÁJEM

Zapište se nám do zájemky a my se Vám velmi rádi ozveme! 

 

ŠKOLKA RATOLEST

Nabízíme vynikající předškolní přípravu a laskavé a důsledné prostředí. Mateřská škola Ratolest sídlí v Petříkově u Velkých Popovic.

Zjistit více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAVIS

Nabízíme vzdělání a vedení dětí s důrazem na jazykové dovednosti. Standardně vyučujeme etiku a nabízíme extrakurikulární aktivity v oblasti jazyků, sportu a specializace na matematiku. 

Zjistit více...

GYMNÁZIUM NAVIS

Od roku 2021 nabízíme čtyřleté gymnázium. Cílíme na vysokou individualizaci studijní cesty studentů a na mentorský systém.

Zjistit více...
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.