Pozadí hlavního banneru

Duchovní program

Duchovní program

Křesťanské hodnoty

Máme ve znaku maják. Také chceme zvát děti na cestu, o které jsme přesvědčeni, že vede správným směrem.”

Základní škola Navis je školou, která chce pomáhat ve vedení ke křesťanským hodnotám. Věříme, že právě na hodnotách západního křesťanství stojí celá evropská civilizace. Pochopení těchto základů je vhodné pro věřící i nevěřící rodiny. Na naší škole je duchovní program dobrovolný a je nabízen pod vedením katolického kněze.

Naše škola žije křesťanským životem, a ačkoliv je účast na duchovních aktivitách zcela dobrovolná, je vyžadován vzájemný respekt. 

Naše škola nabízí náboženství jako nepovinnou vyučovací hodinu pro každý ročník.

Děti mají možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření přímo ve škole a také vám, rodičům, nabízíme duchovní vedení. V případě zájmu můžete kontaktovat O. Manuela Lobo: lobo.manuel@gmail.com

Každý rok probíhají na naší škole adventní a velikonoční duchovní obnovy, na které jsou všichni srdečně zváni.Kurz Křesťanství

Nabízíme kurz Křesťanství, který budeme pořádat během měsíce října a který povede o. Manuel. Reaguji tak na hlasy z Vaší strany a nabízím kurz, který osvětluje, z jakých hodnot a z jakého přesvědčení vyrůstá filozofie naší školy. Kurz je koncipovaný pro rodiče, kteří nejsou praktikujícími katolíky, ale rádi by se dozvěděli více o Bohu a katolické církvi. První setkání proběhne v pondělí 1. 10. od 16:30 v ředitelně a zde se domluvíme, v jaký termín bychom se scházeli dále. Setkáme se 4x v měsíci říjnu.

Duchovní obnovy

Můžete se s námi účastnit duchovních obnov a různých jiných aktivit. Chceme vytvářet prostor pro duchovní růst i pro setkávání rodičů.

Mše svatá

Mše svatá pro celou školu probíhá každou středu a pátek dle rozvrhu školy, jste srdečně zváni.

Přípravy

Nabízíme také přípravu ke křtu a k prvnímu svatému přijímání, a to nejen dětí, ale také dospělých.

“Celý systém výchovy k dobrým vlastnostem stojí na křesťanských hodnotách.”
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.