Pozadí hlavního banneru
Třídní učitelé Učitelé
Zpět na náš tým
Mgr. Anna Churáčková

Mgr. Anna Churáčková

Třídní učitelka 7. třídy, učitelka českého jazyka, dějepisu a etiky

Anna se narodila v Praze, ale vyrůstala v jihočeských Netolicích společně se svými čtyřmi sourozenci. Do Prahy se navrátila ke studiu PedF UK v oborech Dějepis, Základy společenských věd a Český jazyk. Práci s dětmi se intenzivně věnovala již jako vedoucí ve skautském oddíle. Praxi ve školství zahájila jako asistentka pedagoga u dětí s PAS, poté jako učitelka na ZŠ Navis.  Role asistentky u ní probudila zájem o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvovala proto např. kurzy Problematika dítěte s PAS, Úspěšná integrace žáků s narušenou komunikační schopností. Kromě speciální pedagogiky si rozšiřuje obzory v oblasti formativního hodnocení a ráda by se v budoucnosti podílela na větším zapojení etiky do běžného učiva základních škol. 

Ráda vyšívá, řídí auto a zpívá. Ve volném čase také čte hloubavé knihy, hraje deskové hry nebo dovádí se svými synovci. 

Věří, že naši osobnost utváří mimo jiné to, jaké činíme volby. Rodina a škola s ukotveným hodnotovým zázemím mohou být společně jedinečným průvodcem dítěte na jeho cestě, aby poté uvážlivě nakládalo s časem, jenž mu byl dán. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.