Pozadí hlavního banneru

Spolupráce

 

 

  Základní škola a gymnázium Navis zahájila 1. ledna 2023 realizaci projektu
Šablony gymnázium Navis (reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_003/0003468). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

•                    Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

2. Školní psycholog SŠ 

 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

 

  Základní škola a gymnázium Navis zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu ZŠ Navis šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005641). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

•                    Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

•                    Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent ZŠ

2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

4. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK 

 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

 

Název projektu: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Navis

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016224

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU

Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

 

Cílem realizace projektu je vybudování kvalitní a moderní infrastruktury základní školy pro výuku předmětů v oblastech klíčových kompetencí. Základní škola nabídne žákům prostřednictvím nově moderně vybavené učebny přírodních věd atraktivní prostředí pro vzdělávání, ve kterém bude možné rozvíjet nadání každého žáka. Cílem projektu je vybavit odbornou učebnu přírodních věd v ZŠ Navis. Učebna přírodních věd bude vybavena specializovanými sadami pomůcek pro výuku a multimediálními prvky, které umožní jak teoretickou, tak demonstrativní výuku odborných předmětů v oblasti klíčových kompetencí. Do učebny bude pořízen také interaktivní displej a tablety, které budou rozvíjet digitální kompetence.

 

Projekt je spolufinacován Evropskou unií.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.