Pozadí hlavního banneru

Zápis 2023

Zápis 2023

Vážení rodiče,

vyhlašuji zápis pro školní rok 2023/24.

Zápis proběhne ve dnech 25. - 27. 4. 2023.

Do první třídy oboru 79-01-C/01 přijmeme 22 žáků a žaček.

Další informace:

  • nabízíme osobní schůzku s panem ředitelem a jako podklad vyplňte tento FORMULÁŘ. Na schůzku dorazte nejlépe oba rodiče.
  • Přihlaste se k zápisu podáním přihlášky:
    • Mailem na sekretariat@skoly-navis.cz opatřenou ELEKTRONICKÝM PODPISEM
    • Datovou schránkou na ID datové schránky: fq95vcu
    • Podepsanou přihlášku pošlete poštou/doneste osobně na ZŠ Navis, V Dolích 444, Světice 251 01, a to dne konání zápisu včetně.


Jak bodujeme a jak stanovujeme pořadí?
Splnění předpokladů k absolvování ŠVP ZV Škola pro rodinu Základní školy a gymnázia Navis (max. 30 bodů)
V případě rovnosti bodů uplatňujeme následující doplňková kritéria:

  • Uchazeč má na Základní škole a gymnáziu Navis sourozence (15 b.)
  • Soulad ŠVP PV s ŠVP ZV Škola pro rodinu Základní školy a gymnázia Navis (například spřízněná Mateřská škola Ratolest) (5 b.)

V případě další rovnosti bodů losujeme.

Nahlížení do spisu je možné po předchozí domluvě (sekretariat@skoly-navis.cz), a to do vyhlášení výsledků zápisu. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně kritérií či postupu se můžete obrátit na pana ředitele Jana Vepřeka, +420 775 029 593, nebo veprek@skoly-navis.cz. 

Je Vaše dítě zralé pro školu?
Zároveň prosíme všechny rodiče, aby zvážili školní zralost svých dětí, škola má děti bavit. V případě jakýchkoliv nejasností je možnost spojit se s naší speciální pedagožkou Mgr. Janou Dlabolovou dlabolova@skoly-navis.cz, která Vám s otázkou školní zralosti ráda poradí.

Děkujeme za Váš zájem! 

Za tým ZŠ Navis
Mgr. Jan Vepřek, ředitel

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.