Pozadí hlavního banneru
GYM

Dodatečné kolo přijímacího řízení na gymnázium Navis

Dodatečné kolo přijímacího řízení na gymnázium Navis

Základní škola a gymnázium Navis, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Vepřekem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 • přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání na Základní škole a gymnáziu Navis
 • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
 • délka studia: 4 roky
 • počet přijímaných: do maxima 20 studentů na otevíranou třídu
 • přihlášku odevzdávejte do 1. 3. 2024, více informací zde
 • školní zkouška
  • první část: test z anglického jazyka, který proběhne ve dnech CERMATové zkoušky, zároveň nabídneme i možnost splnit ji v jiný den
  • druhá část: pohovor v českém jazyce na filozoficko-etické téma

Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je potřeba splnit následující body:

1. Minimálně 50 bodů v součtu z testů CERMAT, zároveň minimálně 20 bodů z každé části.

2. Školní zkouška sestává z písemného testu z anglického jazyka a z ústního pohovoru. Pro úspěšné složení školní zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů.

 • Test z anglického jazyka obsahuje část gramatickou a slohovou, předpokládaná úroveň je B1.
 • Část v českém jazyce je zaměřena na filozoficko-etické téma. Uchazeč pracuje s krátkým textem (typově C. S. Lewis: Letopisy Narnie, K jádru křesťanství; A. de Saint-Exupéry: Malý princ; atp.). Předpokládáme diskuzi, ve které uchazeč prokáže schopnost argumentovat, odlišit své názory do názoru autora textu, a chceme hovořit o hodnotách a směřování daného studenta.

3. Uchazeči budou řazeni podle počtu získaných bodů.

Těšíme se na Vás a přejeme mnoho štěstí!

PaedDr. Ivana Remková, zástupkyně ředitele pro gymnázium
Mgr. Jan Vepřek, ředitel

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.