Pozadí hlavního banneru
GYM

Přijímací řízení na střední školy 2024/2025

Přijímací řízení na střední školy 2024/2025

Přinášíme vám shrnutí základních informací, které potřebují vědět všichni uchazeči o studium na jakékoliv střední škole. Specifické informace o školní části přijímací zkoušky na Gymnáziu NAVIS najdete zde.

Přijímací řízení od roku 2024/2025 zahrnuje několik částí vzhledem k typu školy a danému kolu přijímacího řízení. V 1. kole přijímacího řízení koná uchazeč zkoušku skládající se z:

1. jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • týká se především škol bez talentové zkoušky
 • test z českého jazyka (50 b) + test z matematiky (50 b)

2. školní přijímací zkoušky, pokud ji škola vypisuje

JAK A KDY PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

První kolo přijímacího řízení bylo zahájeno v lednu 2024 a bude ukončeno v květnu 2024. Z pohledu uchazečů můžeme rozdělit přijímací řízení do následujících fází:

 1. VÝBĚR ŠKOLY (leden 2024)
 2. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK (únor 2024)
 3. POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE (březen 2024)
 4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (duben 2024)
 5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (květen 2024)

1) VÝBĚR ŠKOLY (LEDEN 2024)

Dle novely školského zákona si každý uchazeč může podat až:

 • 3 přihlášky na obor bez talentové zkoušky
 • 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou

Pořadí škol na přihlášce určuje uchazečovu preferenci a od uzamčení přihlášky se bude brát jako závazné. Výsledky přijímací zkoušky bude vyhodnocovat centrální systém, který podle dosažených výsledků a zvolených preferencí rozřadí uchazeče do jednotlivých škol či otevře možnost podat si přihlášku ve 2. kole (v případě nepřijetí uchazeče či odmítnutí přijetí v 1. kole ze strany uchazeče).

2) PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK (ÚNOR 2024)

Podání přihlášky bude umožněno v termínu od 1. do 20. února, a to 3 možnými způsoby:

a) Elektronicky s potvrzením totožnosti:

 • zákonný zástupce uchazeče zanese potřebné údaje do centrálního systému Dipsy.cz a ověří elektronicky svou identitu (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
 • centrální systém automaticky odešle uchazečovu přihlášku daným školám a vygeneruje registrační číslo přihlášky
 • se školou uchazeč nadále komunikuje skrz centrální systém

b) Elektronicky bez potvrzení totožnosti:

 • zákonný zástupce uchazeče zanese potřebné údaje do centrálního systému Dipsy.cz a zvolí možnost VÝPISU
 • centrální systém vygeneruje registrační číslo přihlášky
 • výpis přihlášky uchazeč doručí na všechny školy uvedené na přihlášce, které podle identifikačního čísla potvrdí uchazečovu totožnost
 • se školou uchazeč nadále komunikuje skrz centrální systém

c) Podáním vyplněné přihlášky s přílohami:

 • uchazeč ručně vyplní přihlášku a doručí ji na všechny školy uvedené na přihlášce
 • pořadí škol na všech přihláškách musí být shodné
 • školy zadají uchazečovy údaje do centrálního systému, který vygeneruje registrační číslo přihlášky
 • se školou uchazeč nadále komunikuje listinnou podobou

DIGITÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM DIPSY.CZ ZDE.

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE.

Do 20. února MŮŽE UCHAZEČ MĚNIT POŘÁDÍ ŠKOL NA PŘIHLÁŠCE. Poté se přihláška uzamkne a považuje se za závaznou.

Některé školy požadují přiložit k přihlášce i PŘÍLOHY (např. známky z předchozích let na vysvědčení, zdravotní způsobilost atd.). Potřebné dokumenty musí školy zveřejnit na svých webových stránkách i v samotném centrálním systému do 31. ledna 2024.

3) POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (BŘEZEN 2024)

V termínu od 15. do 31. března obdrží uchazeči pozvánky s informacemi o své přijímací zkoušce:

 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat výhradně na některé ze škol, na které se přihlásíte.
 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Uchazečům bude pozvánka doručena stejným způsobem, jakým podali přihlášku (elektronicky v systému Dipsy.cz/v listinné podobě).

4) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (DUBEN 2024)

Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovuje MŠMT.

První řádný termín se bude konat v pátek 12. dubna 2024, druhý řádný termín se bude konat v pondělí 15. dubna 2024.

Pokud se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška se bude konat v termínu od 15. března do 23. dubna 2024. Více informací se dozvíte z pozvánek škol, které školní přijímací zkoušku vypisují.

5) VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (KVĚTEN 2024)

Uchazeči se dozví výsledky přijímacího řízení 15. května 2024 v systému Dipsy.cz, přičemž uchazeč může na vyhodnocení výsledků zareagovat 3 možnými způsoby:

1. přijme rozhodnutí

2. není přijat na žádnou školu, má tudíž možnost podat si přihlášky do 2. kola (na školy, které je vypisují)

3. vzdá se rozhodnutí způsobem, ze kterého je zřejmý jeho záměr (neexistuje předepsaný formulář, stačí kontaktovat ředitele dané školy), a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do 2. kola

UŽITEČNÉ ODKAZY

Přejeme mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.