Pozadí hlavního banneru
GYM

Vyhlášení přijímacího řízení na gymnázium Navis

Ve Světicích dne 29. 1. 2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


VYHLAŠUJI 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • typ přijímacího řízení: přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Navis
 • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
 • kapacita: 20 studentů
 • termín podání přihlášky: 1. - 20. 2. 2024
 • školní zkouška sestává z písemného testu z anglického jazyka a z pohovoru v českém jazyce
 • test z anglického jazyka nabídneme ve 2 termínech
 • termín pohovoru si uchazeč vybírá dle svých časových možností v rozmezí vyhlášeném školou
 • úspěšné uchazeče řadíme dle počtu bodů

POPIS A POŽADAVKY

TESTY CERMAT

 • Z testů CERMAT stanovujeme minimální hranici 50 bodů v součtu a zároveň minimálně 20 bodů z každé části (český jazyk a matematika).

ŠKOLNÍ KOLO ZKOUŠKY

 • Test z anglického jazyka má dvě části, gramatickou a slohovou. Předpokládáme úroveň B1. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z anglického testu.
 • Ústní pohovor probíhá v českém jazyce na filozoficko-etické téma. Student pracuje s krátkým textem (typově: C.S. Lewis: Letopisy Narnie, K jádru křesťanství; A. de Saint-Exupéry: Malý Princ). Uchazeč prokazuje schopnost argumentace a schopnost odlišit své názory od autorových. Dále chceme mluvit o hodnotách a životním směřování daného uchazeče. K úspěšnému složení přijímací zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů z pohovoru. Těšíme se na všechny a přejeme mnoho štěstí!

Mgr. Jan Vepřek, ředitel školy

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.