Pozadí hlavního banneru
BIPE - Blog pro Inovativní Pedagogiku a Etiku

Pojďme spojovat!

Autor článku:
Jan Vepřek
Publikováno  26.07.2021
Nedávno jsem četl o tom, jak divadelníci a hudebníci hledají způsoby, jak zůstat ve spojení se svými diváky a posluchači. Některé soubory, jako například Cirk La Putyka, jdou tak daleko, že jsou ochotni hrát klidně i pro jednoho diváka. Proč? Aby nezapomněli, „kdo jsou a co umí“. Moc se mi líbí odhodlání a touha nepoddat se, zejména když hlavní problém není ten, že by o představení nebyl zájem, ale prostě vnější okolnosti.
Pojďme spojovat!

I učitelé se ukazují jako nezdolní a pokračují ve výpravě za spojením se svými žáky. Za dobu od jara 2020 jsme se již mnohé naučili, zejména pak v oblasti distanční výuky, synchronní a asynchronní práce žáků, zadávání práce, její vyhodnocování a tak dále.

“Hledáme způsob, jak i nyní děti propojovat.”

Zdokonalovali jsme se zejména v oblasti výuky, ale škola má i mnoho dalších funkcí, z nichž některé bohužel zůstávají stranou. Mám na mysli zejména oblast socializace, emoční inteligence a osobnostní formace. Výuka totiž není jediný způsob, jak žáky zapojit, a mnohým progresivním učitelům to už došlo. 

Ukazuje se totiž, že technicky zajistit výuku nějak všichni zvládneme. Pracovali jsme dlouho a s vypětím na tom, abychom zajistili kvalitní výuku a abychom se rychle naučili neplýtvat časem a zároveň děti nepřetěžovat. Opravdová výzva ale nyní spočívá v tom, udržet je motivované, posouvat je i v této rozbouřené době osobnostně, povzbuzovat ducha a podporovat sociální kontakty. Rád bych zde sdílel nápady, které se nám ve škole osvědčují:

 1. Hledáme způsob, jak děti motivovat ke zdravému životnímu stylu - Školní výzva
  U nás na škole jsme připravili Výzvu; spočívá v tom, že děti (ale i rodiče, učitelé) se mohou „hecnout“ a po dobu uzavření škol se zlepšovat v nějaké oblasti (sport, umění, hudba, pomoc ostatním). Pravidelně, třeba 3x týdně. Není to žádná novinka, každý může takto pracovat samostatně. Důležitý je ale kolektivní „hec“, do výzvy se nám na škole čítající 150 žáků přihlásilo 120 žáků, rodičů a učitelů. Dalším důležitým aspektem je fakt, že má výzva systém, pravidelně se kontroluje a každá má vlastní dlouhodobý výstup (on-line koncert, on-line výstava, běh na čas apod.). Více zde.
 2. Hledáme způsob, jak udržet dobrou morálku na palubě -  Jednorázové výzvy
  Někteří žáci mají spíše zájem o jednorázové akce. Vymýšlíme proto různé možnosti, jak je zapojit (uvař jídlo; ukliď a vyfoť svého překvapeného rodiče; slož písničku). Důležité je povzbuzovat morálku a nebrat se moc vážně.
 3. Hledáme způsob, jak inspirovat ke zkoumání - mTALKS
  Chceme podporovat zájem o různé oblasti vědění. Rozhodli jsme se proto, že budeme organizovat jednou za týden nebo 14 dní konference s různými zajímavými lidmi. Říkáme jim mTALKS (motivational talks), protože cílem je motivovat děti zajímavými poznatky z různých oblastí. Dnešní doba nám přinesla patřičné technické možnosti a dovednosti a ukazuje se, že propojit se přes on-line videokonferenci může být z určitého úhlu pohledu snazší než organizace obdobné akce u Vás ve škole. Má to mnoho výhod, přihlásí se jen ti, kteří mají zájem, lze snadno moderovat otázky, promítat prezentace a podobně. Navíc se mohou přihlásit rodičové a ukázat tak zájem o moderní otázky. Věnujeme se genetice, COVID, astrofyzice a dalším zajímavým oblastem a zatím to má velký ohlas. Více zde.
 4. Hledáme způsob, jak propojovat žáky
  Myslím si, že je velice důležité podporovat sociální interakce mezi žáky. Propojit je za jiným účelem, než je samotná distanční výuka. Je důležité vyhradit prostor, kdy mohou na něčem spolupracovat, kdy mohou diskutovat mezi sebou a ne přímo s učitelem, kdy si mohou jen tak popovídat (mimo výuku). Moc hezký nápad přináší například škola SMART, která se v rámci buddies programu snaží propojovat děti mezi sebou za účelem doučování. Vidím to jako úžasnou inspiraci zejména v dnešní době, kdy solidarita je vítaná a důležitá pro obě strany (pro dávajícího i obdarovaného). Více zde.
 5. Hledáme způsob, jak učit jinak
  Je samozřejmé, že každému vyhovuje jiný způsob učení. Někteří invenční učitelé přicházejí s různými druhy nahraných videí anebo například podcastů, které si děti mohou poslechnout, když jsou zrovna připraveni vnímat 😊. Za všechny zde zmíním například Histor(k)y Jakuba Sluky, které jsou dle mého soudu velice inspirativní zejména proto, že pracují s příběhy, a navíc jsou plné nadsázky a humoru. To například mně jako studentovi scházelo.
 6. Hledáme způsob, jak rozvíjet dobré vlastnosti i na dálku
  Možná více než kdy jindy je potřeba s dětmi mluvit o osobnostním rozvoji. O tom, že je potřeba překonávat své vnitřní strachy a zároveň být ohleduplní a solidární s ostatními. Že je potřeba hledět kupředu s nadějí. Naše děti tvoří jako projekt plakáty, videa či příběhy na danou dobrou vlastnost a v rámci školy je mezi sebou sdílíme jako inspiraci.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Přečteno: 1663x