Pozadí hlavního banneru

Přijímací zkoušky 2024

Vážení uchazeči,

jsme velice rádi, že máte zájem o čtyřleté Gymnázium Navis! Posíláme Vám více informací ohledně ŠKOLNÍ ČÁSTI prvního kola přijímacího řízení.

STRUKTURA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se skládá z jednotné (CERMAT) a školní přijímací zkoušky, které zahrnují:

Jednotná zkouška CERMAT:

 • písemný test z matematiky (70 min)
 • písemný test z českého jazyka (60 min)

Školní zkouška:

 • písemný test z anglického jazyka (65 min)
 • ústní pohovor na filosoficko-etické téma (20 + 20 min)

Více informací o požadavcích nutných ke splnění kritérií pro přijetí naleznete v systému DIPSY či zde: https://www.skoly-navis.cz/cs/pro-uchazece-gym

MÍSTO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • Pro CERMAT testy dostanete přiřazené místo konání systémem DIPSY.
 • Všechny části školní přijímací zkoušky proběhnou v budově školy Navis: V Dolích 444, 251 01, Světice https://mapy.cz/s/beloretoto.

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 1. Písemný test z anglického jazyka proběhne dne 18. 3. a 3. 4. 2024 v čase 8:30–9:45.
 2. Zarezervujte si jeden z výše zmíněných termínů na této adrese https://sytebarvy.cz/prijimacky/2024/03/04/vyber-terminu-skolni-casti-test-z-anglickeho-jazyka/ 
 3. Registrace uchazečů bude probíhat od 8:00 ve vestibulu školy; přijďte, prosím, nejpozději 15 min před začátkem testu.
 4. Test se skládá z gramatické a slohové části. Předpokládáme jazykovou úroveň B1.
 5. Pro splnění podmínek k přijetí je nutné dosáhnout min. polovičního počtu bodů.
 6. Povolenými pomůckami při konání testu je pouze modře či černě píšící propisovací tužka.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR

 • Zarezervujte si termín pohovoru, který Vám nejvíce vyhovuje mezi 8.–17. 4. 2024 na této adrese: https://sytebarvy.cz/prijimacky/2021/05/03/prihlasovani-na-prijimaci-pohovor/
 • Ústní část zkoušek zahrnuje 20min přípravu a 20min pohovor; čas v přihlašovacím formuláři označuje čas začátku přípravy; prosím, dostavte se 10 min předem.
 • Jádrem ústního pohovoru bude diskuse nad textem na vybrané filosoficko-etické téma (typově autoři: C. S. Lewis, A. de Saint-Exupéry). Cílem není ověřit Vaše vědomosti, ale schopnost porozumět textu a reagovat na otázky v diskusi pomocí vhodné argumentace. Dále chceme mluvit o hodnotách a Vašem životním směřování.
 • Pro splnění podmínek k přijetí je nutné dosáhnout min. polovičního počtu bodů.

OMLUVA A NÁHRADNÍ TERMÍN

V případě, že se nemůžete dostavit k jednotlivým částem školní přijímací zkoušky, omluvte se, prosím, na prijimacky@skoly-navis.cz, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od konání dané části zkoušky. V případě řádné omluvy máte možnost splnit si požadovanou část v náhradním termínu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 1. První kolo přijímacího řízení bude uzavřeno 6. 5. 2024, kdy Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zpřístupní školám výsledky z jednotné přijímací zkoušky.
 2. Rozhodnutí o přijetí zveřejníme dne 15. 5. 2024 na stránkách školy (www.skoly-navis.cz) a v systému DIPSY. Ke zjištění Vašich výsledků využijete registrační číslo přihlášky, které Vám bylo přiděleno centrálním systémem DIPSY.

Více informací o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Více informací o Gymnáziu Navis: https://www.skoly-navis.cz/cs/gymnazium-navis

Těšíme se na setkání a přejeme mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek!
Se srdečným pozdravem

Mgr. Jan Vepřek
ředitel Gymnázia NAVIS

PaedDr. Ivana Remková
zástupkyně ředitele Gymnázia NAVIS

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.