Pozadí hlavního banneru

Spolek Navis

Na začátku stáli rodiče, kteří chtěli pro své děti zajistit kvalitní vzdělání a zároveň vedení k morálním hodnotám. Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba soustředit se i na stránku osobnostní a duchovní. Naše školy stojí na spolupráci s rodinami ve vedení a rozvoji dětí ve školkách i školách.

Spolek Navis

IČO: 05526752

Spolek Navis je zřizovatelem Základní školy Navis a jeho cílem je podpora vzdělávání a vzdělávání rodin v oblasti výchovy a vzdělávání. Pořádáme semináře, vzdělávací setkávání a pomáháme ostatním zřizovatelům zakládat nové školy. 

Adresa: Petříkov 166, 251 69 Petříkov

Bankovní spojení: 2401119968/2010

Datová schránka: 5pjryrs

Členové spolku:

MUDr. Ricardo Massmann, massmann@skoly-navis.cz

Ing. Jan Zicha, zicha@zicha.cz

Mgr. Jan Vepřek, veprek@skoly-navis.cz

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi:

www.msratolest.cz

www.parentes.cz

www.zssvetlo.cz

www.svetylko.com

www.profamilia.cz

“Spolek Navis je zřizovatelem mateřských a základních škol, které usilují o lepší svět.”

Objevujme lepší svět!

Na začátku stáli rodiče, kteří chtěli pro své děti zajistit kvalitní vzdělání a zároveň vedení k morálním hodnotám. Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba soustředit se i na stránku osobnostní a duchovní. Naše školy stojí na spolupráci s rodinami ve vedení a rozvoji dětí ve školkách i školách.

Děti i rodiny v našem projektu dostávají osobního tutora, který dítě i rodinu provází a pomáhá jim. Osobní tutoring je jedním z pilířů našeho projektu. Tímto způsobem je možné dosáhnout efektivního personalizovaného vzdělávání, které dítě rozvíjí po všech stránkách a které dítě motivuje k dalším pokrokům.

Děti vedeme k dobrým návykům, v našem ŠVP v rámci Etické výchovy dětem představujeme dobré vlastnosti (ctnosti). Děti každý měsíc usilují o posílení některé z nich (přátelství, spravedlnost, odpuštění apod.).

Chceme, aby naše nejmladší generace dosáhla ve svém životě štěstí a aby byla zodpovědná vůči ostatním lidem. Usilujeme o rozvoj zodpovědné svobody.

Spolek Navis je zřizovatelem mateřských a základních škol, které usilují o lepší svět.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.